Трпезариски столици

Зои

метални ногарки

Нaoми

метални ногарки

Нaoми

дрвени ногарки

Клои

метални ногарки

Клои

дрвени ногарки

Ноа

метални ногарки

Ноа

дрвени ногарки

Ариа

дрвени ногарки

Џина

со раконаслон

Камелија

со раконаслон

Луиџи

со раконаслон

Росела

со раконаслон